Chcemy pracować z Tobą! Napisz do nas!

Dane teleadresowe

Umbrella Marketing Group Sp. z o.o.
Leonida Teligi 5/8,
02-777 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000509692, NIP 9512379852, REGON 147244171

DZWOŃ 09:00 – 17:00

Realizacja Projektów – Kamila Dziwirek telefon 667 707 766

Współpraca – Grzegorz Osóbka telefon 515 276 780