Badania rynku i konsumentów,
tworzenie strategii

Kto ma informację, ten … Ma władzę, a pozyskaniu informacji służą badania marketingowe. Proces badawczy to możliwość znajdowania odpowiedzi na stawiane pytania, w całej przestrzeni jaką stanowi rynek. Na bazie wiedzy o stanie obecnym, z większym prawdopodobieństwem można przewidywać przyszłość.

STRATEGY & RESEARCH

Doskonale zdajemy sobie sprawę ze zmienności warunków otoczenia rynkowego. Zaplanowanie i opracowanie szczegółów narzędzi marketingowych, wymaga wcześniejszego poznania specyfiki rynku i zachowań jego uczestników.

Opracowaliśmy metodologię oraz system do stałego procesu benchmarkingu, który możemy swobodnie dostosowywać do zakresu i potrzeb naszych klientów. Opracowaliśmy i przeprowadziliśmy projekty badawcze m.in. dla: AmeriGas, Amica, APM, Carrier, SGGW, Maspex, PZU, Premium Rosa, Remington, Zehnder. Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy strategię dla firm: Vinpol, Sante, Dobrawa.

Realizujemy projekty z zakresu:

  • Opracowania i przeprowadzania ilościowych badań marketingowych (m.in. CATI,CAWI,PAPI) – abyś „na liczbach i wykresach” poznał specyfikę Twojego rynku.
  • Opracowania i przeprowadzania jakościowych badań marketingowych (m.in. IDI,FGI) – abyś mógł lepiej usłyszeć opinie konsumentów, poznać ich wrażenia i emocje.
  • Benchmarkingu, Trendwatchingu – abyś pozyskał informacje, które mogą stać się inspiracją do podejmowania konkretnych działań.
  • Stworzenia, wdrożenia i monitoringu strategii – abyś wiedział, w którym kierunku powinna rozwijać się Twoja firma.
Udało nam się Cię zainteresować ?