kwiecień 04

Sukces w eksporcie

Czy eksport to budowa świadomej obecności na zewnętrznych rynkach?

Mając cały zespół CEE (zatrudniamy Czecha, Węgra, Bułgarkę, Rumuna, Ukraińca), mając oddziały w Afryce, Australii i Nowej Zelandii – możemy i chcemy świadomie budować obecność naszych Klientów na rynkach zewnętrznych.

Oznacza to znajdowanie odpowiednich kanałów dystrybucji, właściwe pozycjonowanie rynkowe, budowanie świadomości i lojalności nabywców. To właśnie jest strategiczne i taktyczne budowanie obecności na rynkach eksportowych.

I tylko tak myślące firmy chcemy wspierać.

Nie ma mowy o “załatwianiu zlecenia”, “wystawianiu faktur za towar” i koncentracji na “problemach logistyczno-celnych”. Umbrella może zbudować trwałą i rozwijającą się obecność na rynkach eksportowych.

Jak działamy?

1. Rozglądamy się po rynku. Szukamy punktów zaczepienia. Dobieramy produkty i kanały ze świadomością silnych stron oferty.

2. Przygotowujemy materiały reklamowe; załatwiamy kwestie regulacji prawnych i wytycznych od potencjalnych dystrybutorów.

3. Organizujemy spotkania handlowe. Całą serię. Budujemy lejek sprzedażowy. Umawiamy i jesteśmy obecni na tych spotkaniach.

4. Generujemy wszelkie materiały ułatwiające rotację u wybranych dystrybutorów. POSM, szkolenia sprzedawców, rozważamy efektywność propozycji promocyjnych dystrybutora.

5. Budujemy świadomość, pożądanie i lojalność u obecnych i potencjalnych użytkowników naszych produktów, rozwiązań, usług. Docieramy do kolejnych i rozwijamy obecność.

Dalej, kiedy okaże się, że te produkty podbijają rynek, to możemy przeprowadzić zmasowane akcje promocyjne, przejmować kolejne udziały tortu rynkowego od konkurentów, modelować nowe zachowania nabywców.

Dlatego właśnie – nie chcemy pomagać firmom, które chcą tylko wystawić fakturę za dostawę towaru.

Zapraszamy do takiego budowania obecności rynkowej, by wywoływała ona trwałe zmiany w strukturze popytu i układzie sił rynkowych na zdobywanych rynkach.

Wszystko możesz – Under the Umbrella.